De experts komen uit het kennisnetwerk. Wie zijn het? Externe deskundigen, gemeentelijke of private opdrachtgevers, (beeldend) kunstenaars, ontwerpers of ondernemers. Zij brengen een vraag in beeld en zetten aan tot out-of-the-box-denken van jongeren, als bewoners van de toekomst. De voorkeur ligt bij jonge ontwerpers en ondernemende pioniers, ofwel peer educators, die als rolmodel kunnen gelden voor de jongeren en de (ondernemers)eigenschappen bezitten waar de (toekomstige) werkende samenleving om vraagt.