De weg naar toekomstbestendigheid tot nu toe

In 2012 startte de samenwerking van Kunstencentrum (voorheen Pier K), met VO-scholen en experts (bedrijven, ondernemers, non-profit). De samenwerking heeft projecten opgeleverd en onderwijsopgaven in co-creatie met de partnerscholen en de opdrachtgevers vanuit actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk en samenleving, gerelateerd aan het profiel van de school.

De co-creatie met onderwijs en opdrachtgever/gastdocent levert winst voor jongeren, professionals en de samenleving doordat er nieuwe inzichten en kennisuitwisseling op gang komen. Tevens geeft het duurzaam vorm aan het curriculum van de scholen.

De sprong naar de toekomst

De behoefte bestaat om de vernieuwing voort te zetten, uit te breiden en te intensiveren, samen met VO-scholen en ondernemende partners in Haarlemmermeer. De werkwijze en uitkomsten zijn overdraagbaar naar andere scholen en belanghebbenden in het land.

Innovatie Cultuuronderwijs wil toekomstbestendig ontwerpen, landelijk voorbeeld stellend werken, anticiperen op de behoeften van jongeren en het ontsluiten van hun talent, opdat ze optimale kansen krijgen voor hun functioneren in de maatschappij. Dat vraagt continuering van dit onderwijsprogramma, én om in te zetten op uitbreiding en verdieping naar een solide basis voor ontwerp denken – Design Thinking- met een parallelle stroom naar persoonlijk ontwikkeling.

Persoonlijke talentontwikkeling draagt bij aan een betere samenleving. Het belang va interdisciplinair denken, degelijke en tijdige studie- en beroepsoriëntatie, het op jonge leeftijd wennen aan flexibel zijn, het omgaan met tegenslag en het meebewegen met de toekomst zijn dynamieken op een

individueel niveau, die we plaatsen in het perspectief van de arbeidsmarkt, de directe leefomgeving, de maatschappij en uiteindelijk het wereldburgerschap.

Wie springt mee naar de toekomst?

De fase van experiment vraagt om een doorstart naar oogsten, verdieping, landelijke overdracht en een ondersteunend financieringsmodel. Daar hebben we draagvlak en ondersteuning bij nodig.

Initiatiefnemers Innovatie Cultuuronderwijs:

  • Suzanne Leclaire-Noteborn, voormalig directeur Kunstencentrum
  • Yvonne Lub, conceptontwikkeling Innovatie Cultuuronderwijs Kunstencentrum
  • Brigitte Elders, voormalig cultuurmakelaar voortgezet onderwijs Kunstencentrum

Uitvoering

  • Yvonne Lub, inhoudelijke ontwikkeling concept Innovatie Cultuuronderwijs
  • Toprak Göksu, ontwikkeling aanbod en organisatie Innovatie Cultuuronderwijs
  • Brenda Voskamp van Leeuwen, organisatie en uitvoering Innovatie Cultuuronderwijs
  • Arnoud Bijl, onderzoek en conceptontwikkeling Design Thinking