Brein & Leren

Lezing Mark Mieras en workshop Design Thinking

Deelnemers:5e klas VWO, Kaj Munk college
Thema:Creativiteit, zelfbewustzijn, Design Thinking
Skills:Kritisch denken, creativiteit, zelfregulering, samenwerken
Duur:1,5 dag

Omschrijving

Doel van het project is de 5 VWO leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces. Het project Brein & leren richt zich op zelfsturend leren, zelfvertrouwen en zelfonderzoek. Leerlingen ontdekken wat er komt kijken bij projectontwerp en de verschillende fases die je daarbij tegenkomt.

Het eerste deel van het project krijgen leerlingen een lezing van Mark Mieras over creativiteit en het puberbrein.
In het tweede deel krijgen leerlingen een workshop Design Thinking. Hierbij worden ze gestimuleerd om ‘out of the box’ te denken en met een open blik naar hun onderwerp voor het aankomende profielwerkstuk te kijken.

Lees meer...

Samen met het Kaj Munk college investeert Pier K in Ontwerpdenken. Dit is een parallel voor persoonlijke ontwikkeling: per fase in ons leven maken we stappen, vallen we over drempels en staan we weer op. Vervallen we daarmee in een patroon of maken we juist stappen? Design Thinking is een methode binnen het ontwerpdenken die creatieve processen en denkpatronen inzichtelijk maakt en leerlingen leert omgaan met existentiële vragen.

In dit project worden de leerlingen als ontwerper van hun eigen proces zich niet alleen bewust van wát ze leren, maar ook waaróm ze het leren en hóe ze het leren. Wetenschapsjournalist Mark Mieras geeft de leerlingen een college hoe je moet studeren om optimaal gebruik te maken van je hersenen. Tijdens de lezing wordt duidelijk dat het gezond is om nieuwsgierig te zijn en af en toe even buiten de lijntjes te kleuren. Van fouten maken leer je meer dan alleen maar te doen wat je al weet.

Tijdens de workshop gaan leerlingen aan de slag met de Walt Disney Methode; dromen, realiseren, bekritiseren. Ze starten met een speeddate waarin vrij geassocieerd wordt over het onderwerp voor hun profielwerkstuk. In uitwisseling met hun medeleerlingen doorlopen ze verschillende fases waarbij ze hun onderwerp steeds meer gaan visualiseren en concretiseren. Uiteindelijk sluiten de leerlingen af met een pitch waarbij ze de klas overtuigen van wat ze willen leren tijdens hun profielwerkstuk en hoe ze dit willen aanpakken.

Bij dit project doen leerlingen levensloopbestendige vaardigheden op. Ze verkennen, analyseren, ontrafelen, hergroeperen en nemen standpunten in, op eigen kracht of binnen een samenwerking. Ze reflecteren, reageren kritisch en gaan het proces van ontwerpen aan, geïnspireerd door een docent, opdrachtgever of doelgroep.

Externe deskundigen

Het project Brein & Leren werd begeleid door wetenschapsjournalist Mark Mieras, Michelle van Aggelen, ontwikkeling aanbod en organisatie Innovatie Cultuuronderwijs en Britt Dekker, onderzoek en conceptontwikkeling Design Thinking.

Downloads

Brein&Leren opdrachtomschrijving

Download de opdrachtomschrijving.

Inspiratie

Recente projecten