Design Thinking is een methode binnen het ontwerpdenken die creatieve processen en denkpatronen inzichtelijk maakt en jongeren leert omgaan met existentiële vragen. Kunstencentrum zet dit in als een leerlinggericht raamwerk, gericht op innovatie en het oplossen van problemen. Jongeren worden zich als ontwerper van hun eigen proces niet alleen bewust van wát ze leren, maar ook waaróm ze het leren maar juist door inzicht in dit proces ook hóe ze leren.

design thinking innovatie cultuuronderwijsBij het vormgeven van cultuuronderwijs zetten we Design Thinking in om programma te maken waarbij jongeren levensloopbestendige vaardigheden opdoen. De jongere komt in een stroomversnelling van denken terecht. Ze verkennen, analyseren, ontrafelen, hergroeperen en nemen standpunten in, op eigen kracht of binnen een samenwerking. Ze reflecteren, reageren kritisch en gaan het proces van ontwerpen aan, geïnspireerd door een docent, opdrachtgever of doelgroep.

Stappen

  1. Jongeren verkennen hun leeromgeving en publiek; stellen zich onderzoekend op; leven zich in; stellen vragen.
  2. Jongeren interpreteren en benoemen de leeruitdaging of het probleem
  3. Jongeren zoeken naar antwoorden in woord, beeld en vorm. Ontwerpend, overleggend, ondernemend, uitvoerend en voortdurend reflecterend. Het proces van Design Thinking binnen de procesfases.
  4. Jongeren presenteren en testen prototypes van hun ideeën aan elkaar en aan docenten en opdrachtgevers.
  5. Jongeren integreren feedback en passen hun prototypes aan, maken keuzes en presenteren het eindontwerp.
  6. Jongeren herhalen de cyclus.

Leren door te doen

Samenvattend zetten we Design Thinking in als methode om te leren door te doen. Ter verdieping van het proces en de implementatie van Design Thinking wil Kunstencentrum theoretisch experts verbinden aan het project. Zo kruist Innovatief Cultuuronderwijs ook de sociale wetenschap.

Het model Design Thinking is ontwikkeld door Britt Dekker in opdracht van Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol.

Toolkit Design Thinking

Download de toolkit Design Thinking