In 2012 startte de samenwerking van Kunstencentrum (voorheen Pier K), Kaj munk College, KSH en HVC vmbo  en experts (bedrijven, ondernemers, non-profit). Kunstencentrum ontwikkelde projecten en onderwijsopgaven in co-creatie met de partnerscholen en de experts/opdrachtgevers vanuit actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk en samenleving, gerelateerd aan het profiel van de school. De opdrachten vragen om een ondernemende houding, samenwerking en persoonlijk initiatief.

samenwerking-1000De experts/opdrachtgevers spreken vanuit de eisen van de tijd, het creatieve werkveld en de toekomstgerichte competenties die daarbij horen: vraag naar ondernemende, kritische en interdisciplinair denkende jongeren, werknemers en ondernemers met een creatieve, probleemoplossende houding. De co-creatie met onderwijs en opdrachtgever/gastdocent levert winst voor jongeren, professionals en de samenleving doordat er nieuwe inzichten en kennisuitwisseling op gang komen. Tevens geeft het duurzaam vorm aan het curriculum van de scholen.

Kern van het concept is co-creatie. Ergens wacht een vraag of een kans; bij de school of een opdrachtgever of Kunstencentrum . In overleg met de docenten vertaalt PK de vraag naar de school, zodat de vraag als les, als project of als thema kan worden opgepakt. De inhoud is altijd interdisciplinair; geen onderwerp staat op zich maar is altijd verbonden aan een brede context van economie, ecologie en de samenleving. Cultuur in brede zin vormt een verbindende rol binnen het gekozen thema. De docenten van de betrokken scholen spelen tijdens de inhoudelijke voorbereidingen een vraagbepalende rol en tijdens de uitvoering een organiserende en dragende, coachende rol. Uit het kennisnetwerk komen de experts voor de klas: externe deskundigen, gemeentelijke of private opdrachtgevers, (beeldend) kunstenaars, ontwerpers of ondernemers. Zij brengen een vraag in beeld en zetten aan tot out-of-the-box-denken van jongeren, als bewoners van de toekomst. De voorkeur ligt bij jonge ontwerpers en ondernemende pioniers, ofwel peer educators, die als rolmodel kunnen gelden voor de jongeren en de (ondernemers)eigenschappen bezitten waar de (toekomstige) werkende samenleving om vraagt. Excursie en veldwerk zijn regelmatig onderdeel van het project. Binnen de opdrachtformulering gaat de jongere in fases te werk (zie Design Thinking)

We zijn altijd op zoek naar experts  die het een uitdaging vinden ervaring en kennis over te dragen aan jongeren. Interesse? Mail info@innovatiecultuuronderwijs.nl

Met dank aan Rabobank Regio Schiphol voor de ondersteuning Innovatie Cultuuronderwijs 2012-2015