De Tostifabriek – Expert in de klas

Duurzaam ondernemen

Deelnemers:1e,2e klas Havo Vwo Talenstroom,
Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp
Thema:voedsel, duurzaamheid, ondernemen, installatiekunst
Skills:kritisch denken, creativiteit
Duur:1 blokuur

Omschrijving

Doel van het project is de leerlingen van klas 1 en 2 van de talentstroom inzicht te geven in de keuzes en mogelijkheden binnen duurzaam ondernemen. Deze interactieve lezing maakt onderdeel uit van het project ‘Expert in de Klas’. Deze lezing door Vera Anna Bachrach laat leerlingen inzoomen op het project

‘De Tostifabriek’. Een levende installatie over het wonder dat vooraf gaat aan het voedsel op je bord.
Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Op dit moment ontwikkelt en transformeert de KSH naar profielen waar de leerlingen vanaf de brugklas kunnen ontdekken waar hun interesse, kracht en talent ligt. Samen met de KSH- docenten zoeken we experts die aansluiten op de inhoudelijke vraag van de school en het niveau van de leerlingen. Door de veelzijdigheid van experts maken we cross-overs tussen cultuur en maatschappij, duurzaam ondernemen, media, technologie en innovatie.

Lees meer...

Sneetje brood, plakje ham, plakje kaas. Ogenschijnlijk heel eenvoudig zo’n tosti. In de Tostifabriek wordt samen met bezoekers onderzocht of het echt zo simpel is. Midden in de stad wordt een installatie gebouwd met een  graanveld, twee varkens en twee koeien, alle ingrediënten van een tosti worden van het begin tot eind zelf geproduceerd.

De Tostifabriek wordt gebouwd bij de Van Gendthallen in Amsterdam, waar ze onderdeel uitmaken van de tijdelijke stad van Mediamatic, een zelfgebouwde stad waar geëxperimenteerd wordt met nog veel meer nieuwe manieren van bouwen, groeien, maken en energie opwekken.

Bij de Tostifabriek wordt eerst het graan gezaaid. Een maand later komen de biggen en de koeien aan en opent de fabriek haar deuren. Zeven maanden lang zal er dagelijks goed voor het veld en de dieren worden gezorgd. Terwijl het graan opkomt, groeien de twee biggetjes op tot ham en produceren de koeien melk. Gedurende de hele lente en zomer nodigen ze buurtbewoners, schoolklassen en andere stedelingen uit om te komen kijken of te helpen bij het grootbrengen van de varkens, het melken van de koeien, het uitmesten van de stallen, het kaas persen of het maken van de ham. Uiteindelijk wordt het graan geoogst, het meel gemalen, het brood gebakken en worden de eerste tosti’s gepresenteerd tijdens het grote oogstfeest.

Aan de hand van het verhaal over de Tostifabriek worden leerlingen uitgedaagd mee te denken over duurzaam ondernemen. Wat is volgens hen duurzaam ondernemen? Welke keuzes zou je zelf wel of niet maken? Vera Anna Bachrach van de Tostifabriek legt de leerlingen dilemma’s voor, waarbij de leerlingen het begrip duurzaamheid moet herdefiniëren. Ook wordt leerlingen gevraagd hoe zij dit linken aan kunst en cultuur.

Externe deskundigen

Deze lezing werd gegeven door Vera Anna Bachrach van Jansen Jansen Bachrach en Landshoff experimenteel productiehuis.

Inspiratiebron

www.detostifabriek.nl

Video’s

Recente projecten